Historia Klubu Komandos Warszawa

Krótki rys historyczny

Uczniowski Klub Sportowy Komandos Warszawa wywodzi się ze sportu akademickiego. Grupa zawodniczek po ukończeniu studiów wyższych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim w 2016 roku postawiła kontynuować rozwijanie siatkarskiej pasji w dorosłym życiu. Tak zrodził się pomysł założenia własnego klubu sportowego w formie stowarzyszenia. Bardzo szybko pomysł nabrał formalnych kształtów i Komitet Założycielski Klubu w składzie: Magdalena Trzepizur, Aleksandra Przybylska oraz Marek Domaszczyński, zgłosił Uczniowski Klub Sportowy Komandos Warszawa do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Biuro Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy.
Dnia 7 marca 2017 roku UKS Komandos Warszawa został powołany do życia otrzymując numer ewidencyjny 629.

Geneza nazwy i logo Klubu

Istnieją dwie przyczyny wybrania nazwy Klubu "Komandos Warszawa". Pierwsza z nich nawiązuje do popularnego ćwiczenia "komandos" (z języka angielskiego "burpees"), czyli w myśl komendy "Padnij! - Powstań!". Podczas treningów to ćwiczenie jest zasłużoną "nagrodą" za popełnienie niewymuszonego błędu.


Ponadto, nazwa Klubu w bezpośredni sposób nawiązuje do wartości wojskowych takich jak: dyscyplina, waleczność, determinacja, braterstwo, szacunek wobec przeciwnika, czy zasady fair play.


Logo UKS Komandos Warszawa podkreśla przywiązanie Klubu do Miasta Stołecznego Warszawy poprzez żółto-czerwone barwy oraz symbolikę Pałacu Kultury i Nauki.